Modele w transporcie

W transporcie występują modele transportu, są to schematy, które opisują sposób transportu ładunku od miejsca załadunku do miejsca wyładunku.
Pierwszym i najprostszym z modeli jest model wahadłowy polega on na regularnym transporcie z punktu załadunku do punktu wyładunku przykładem takiego modelu jest codzienna dostawa z produktami do sklepów, a następnie powrót do bazy pustym pojazdem i czekanie na kolejny załadunek.
Drugim z modeli bardzo podobnym do pierwszego jest model wahadłowy-ciągły transport odbywa się w nim prawie tak samo jak w zwykłym wahadłowym lecz z tą różnicą że pojazd nie czeka na załadunek tylko kierowca przesiada się pomiędzy już załadowanymi pojazdami lub podczepia załadowaną przyczepę jest on o tyle lepszy, że w krótszym czasie można przewieść większą ilość towaru.
Trzecim z modeli transportu jest model promienisty (gwieździsty) ten z kolei polega na dostarczeniu towaru do miejsca praznaczenia a następnie do głównego odbiorcy przykładowo jet to transport z magazynu głównego a następnie do odbiorcy. Po rozładunku środek transportu wraca do bazy pusty.
Czwartym z modeli jest model obwodowy w tym modelu załadowany towarami pojazd jedzie do kilku odbiorców najdogodniejszą trasą do tego odbiorcy dla którego towar położony jest w takim miejscu, że kierowa ma do niego dostęp przykładem tego transportu są firmy kurierskie.
Piątym i ostatnim ze wszystkich modeli jest model transportowy który polega na transporcie pomiędzy punktami przeładunkowymi większymi pojazdami z większą ilością ładunku a następnie transport mniejszymi pojazdami do innych punktów przeładunkowych przykładowo jest to dostawa do portu z portu do magazynu, a następnie do kolejnego magazynu lub głównego odbiorcy.

Transport wikipedia

PODOBNE ARTYKUŁY

W co pakować?

Prosto do celu, bez żadnych strat

Jakie funkcje spełnia zwykłe opakowanie

Funkcjonalność i walory estetyczne kartonowych pudełek ozdobnych